گزارش تصویری خانواده باشگاه ذوب آهن در گلستان شهدا

 تجلیل از مقام شامخ و والا شهدا در گلستان شهدا اصفهان توسط تیم فوتبال ، هیات مدیره ، مدیرعامل و پرسنل باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان به همراه مسوولین بسیج ورزشکاران استان 

Image Gallery