برد دوم والیبال بانوان ذوب آهن (عکس : آریا جعفری)

والیبال بانوان لیگ برتر کشور

ست اول ذوب آهن ۲۵ ستارگان فارس ۱۱
ست دوم ۲۵ به ۱۰
ست سوم ۲۵ به ۱۰
ذوب آهن در بازی دوم مقابل ستارگان فارس ۳ بر صفر به برتری رسید.

عکس آریا جعفری