بازدید عضو هیات مدیره جایزه مسئولیت های اجتماعی ایران از باشگاه ذوب آهن

دکتر مرتضى بهنام ارزياب و عضو هیات مدیره جايزه مسئوليت هاى اجتماعى شرکت ها و بنگاههای اقتصادی ایران با حضور در باشگاه ذوب آهن با دکتر جواد محمدی مدیرعامل این باشگاه دیدار و گفتگو کرد.

دکتر بهنام در این ارتباط گفت: امسال سومین دوره جایزه مسئولیت های اجتماعی در بنگاههای اقتصادی CSR برگزار می شود و ما به دنبال فرهنگ سازی و اشاعه این موضوع مهم در سطح جامعه هستیم.

وی گفت: ارزیابی از شرکت های بزرگ اقتصادی در ایران طبق شاخص های اتحادیه اروپا صورت گرفته و اختتامیه این جایزه قرار است در تاریخ 23 دیماه 98 در سالن تلاش وزارت کار برگزار گردد.

این عضو دبیرخانه جایزه CSR ایران گفت: توسعه فرهنگ و رویکرد مسئولانه در شرایط بد اقتصادی هم می تواند راهگشا باشد و به ماندگاری مشتری و توسعه برند کمک شایانی می کند