اقدامات ضد کرونایی باشگاه ذوب آهن در ورزشگاه فولادشهر