چهارشنبه, 08 ارديبهشت 1400 19:28

میلاد امام حسن مجتبی مبارک

?گلی زیبا
نمایان در چمن شد
شب میلاد
مولایم حسن (ع) شد
?ز مدحش بی گمان
قاصر ، زبان است
حسن(ع) ، دوم 
امام شیعیان است
میلاد تنها ترین
سردار دین مبارک باد ?

روابط عمومی و اموربین الملل باشگاه ذوب آهن اصفهان

Read 7 times