یکشنبه, 05 ارديبهشت 1400 13:40

پیام تسلیت

☑️باخبر شدیم آقایان صفوی تدارکات تیم ۱۳ سال ذوب آهن و پویا صفوی بازیکن ارزنده زیر ۱۷ سال باشگاه ذوب آهن اصفهان در غم از دست دادن همسر و مادری مهربان به سوگ نشسته اند ‌ ◾️ باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان مصیبت وارده را به ایشان وخاندان محترمشان تسلیت گفته واز درگاه ایزد منان برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبرو سلامتی مسئلت مینماید . روابط عمومی و اموربین الملل باشگاه ذوب آهن اصفهان
Read 16 times