یکشنبه, 05 ارديبهشت 1400 04:45

همکاریهای رسانه ای شرکت سهامی ذوب آهن و باشگاه افزایش میابد

✳️به گزارش روابط عمومی باشگاه :
در جلسه ای که در ادامه جلسات مشترک روابط عمومی های باشگاه و شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان صورت گرفت.  

✨ مرادیان معاون روابط عمومی ذوب آهن اصفهان با مجتبی فریدونی مدیرعامل باشگاه دیدار و طرفین در خصوص همکاریهای دو جانبه در بخش های مختلف رسانه ای ، ارتباطات ، فرهنگی و حضور موثرتر باشگاه در کارخانه بحث و تبادل نظر کردند.  

✨درابتدای این جلسه مهندس فریدونی با تبریک ماه میهمانی خدا ، ماه رمضان ، از حمایت ها و همکاریهای روابط عمومی شرکت سهامی ذوب آهن تشکر و قدردانی نمود.

✨ درادامه  این دیدار که غریبی سرپرست ارتباطات رسانه ای شرکت سهامی ذوب آهن  ، جوادی مسئول نمایندگی صداوسیما در لنجان و رمضانی مدیرروابط عمومی و اموربین الملل باشگاه نیز حضور داشتند طرفین در خصوص گسترش فعالیتهای رسانه ای بخش صنعت و ورزش و همکاریهای دوجانبه در خصوص راه اندازی خبرگزاری ذوب آهن اصفهان مذاکره وتصمیماتی اتخاذ نمودند.

Read 23 times