شنبه, 16 اسفند 1399 19:43

پیام تسلیت

☑️باخبر شدیم همکار عزیزمان آقای حسن صادقی در غم از دست دادن پدر گرامیشان به سوگ نشسته اند ‌ ◾️ باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان مصیبت وارده را به ایشان وخانواده محترمشان تسلیت گفته واز درگاه ایزد منان برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبرو سلامتی مسئلت مینماید . روابط عمومی و اموربین الملل باشگاه ذوب آهن
Read 63 times