چهارشنبه, 26 آذر 1399 19:07

پیام تسلیت

⬛️باخبر شدیم آقای مهندس اصغر برشان عضو محترم شورای شهر اصفهان در غم از دست دادن مادر و پدر گرامیشان به سوگ نشسته اند هیات مدیره ، مدیرعامل ،پرسنل و تیمهای ورزشی باشگاه مصیبت وارده را به ایشان و کانون داغدار تسلیت گفته ، از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان آرزوی صبروسلامتی مسئلت مینمایند روابط عمومی و اموربین الملل باشگاه ذوب آهن اصفهان
Read 97 times Last modified on چهارشنبه, 26 آذر 1399 19:31