دوشنبه, 21 مهر 1399 13:18

سه بازیکن جدید در تیم بانوان آهنین

تیم فوتبال بانوان باشگاه فرهنگی  ورزشی ذوب آهن اصفهان   جهت حضوری قدر تمند و در خور نام  ذوب آهن  اقدام به جذب بازیکنان جدید نموده است در همین راستا بازیکنان به شرح ذیل در محل ستاد باشگاه حضور یافته و نسبت به عقد قرار داد خودبا  باشگاه اقدام نمودند :
1- نجمه رنانی 
2- مائده منصوری
3- زهرا عظیمی
Read 210 times Last modified on سه شنبه, 22 مهر 1399 06:19