شنبه, 11 مرداد 1399 09:39

به کدامین گناه؟؟؟؟

تا كى عذرخواهى؟ چرا اشتباهات داورى هر هفته سهم ذوب آهن است؟ 
روابط عمومى و امور بين الملل باشگاه ذوب آهن با انتشار ويدئويى از صحنه گل آفسايد تيم فوتبال نفت مسجد سليمان در رابطه با آنچه در هفته هاى اخير براى تيم فوتبال ذوب آهن رقم خورده است، به شدت اعتراض كرد. 
در اين اطلاعيه آمده است: "ديگر كار از اشتباه، خطاى ديد و داور هم انسان است و جايز الخطا، گذشته است!؟ آنچه در طول اين فصل و بويژه در هفته هاى اخير بر سر تيم فوتبال ذوب آهن آمده است را با هيچ حرف و سخنى نميتوان توجيه كرد؟! در اين فصل اشتباهات فاحش و مكرر داورى تيم فوتبال پرافتخار ذوب آهن را در آستانه سقوط به دسته پايين تر قرار داده و هيچكس هم پاسخگو نيست! 
اشتباهاتى كه از مرز سهوى بودن فراتر رفته و عذرخواهى هاى پياپى مسئولين هم دردى را از شرايط كنونى ما دوا نخواهد كرد.
اشتباهات تاثير گذار داورى در حداقل ٩ ديدار اين فصل جايى براى دفاع باقى نمى گذارد و در همين چند مسابقه اخير نيم فصل دوم رقابتها، تيم فوتبال ذوب آهن به طور مستقيم و با مستندات موجود، از قضاوت اشتباه تيم هاى داورى ديدار با استقلال تهران، سپاهان، پيكان، پديده شهر خودرو، ماشين سازى و نفت مسجد سليمان  ضربه خورده است.
به عنوان مثال و شاهدى بر اين مدعا، در مسابقه با تيم فوتبال ماشين سازى تبريز همه جامعه فوتبال ايران به عينه مشاهده كردند كه دو گل صد درصد سالم ذوب آهن ناديده انگاشته شد و كاپيتان خوش اخلاق تيم فوتبال ذوب آهن اخراج شد و از طرفى در مسابقه شب گذشته هم گل مردود و صد در صد آفسايد تيم فوتبال نفت مسجد سليمان و خطا و اخراج كاملا اشتباه نژاد مهدى مدافع تيم فوتبال ذوب آهن به علاوه اشتباهات ريز و درشت ديگر، نشانگر همين مساله است كه اراده اى فراتر از اشتباهات داورى معمول، ذوب آهن را نشانه رفته اند.
گويا در جلسه هاى پشت پرده فوتبال ايران به اين استدلال و نتيجه رسيده اند كه يك تيم ليگ برترى براى استان اصفهان كافى است و جاى بسيار تاسف دارد كه به اذعان همه و همه، فوتبال اصفهان و دو تيم اصفهانى ذوب آهن و سپاهان از ساليان گذشته تاكنون، افتخارات بيشمارى را براى فوتبال اين مرز و بوم رقم زده اند كه بر همگان عيان است. 
علاوه بر اينكه دو باشگاه ساختارمند و به معناى واقعى باشگاه ذوب آهن و سپاهان، در عرصه ورزش كشور چه در حوزه بانوان و چه در حوزه آقايان خدمات كتمان ناپذيرى را به ورزش اين سرزمين ارائه كرده اند.
در هر حال به نظر مى رسد كه آنچه بر سر ذوب آهن در حال رقم خوردن است ديگر جاى هيچگونه توجيه، عذرخواهى و اغماضى نداشته و چنانچه اين روند ادامه شوم خود را رقم زند، در شرايط كنونى فوتبال ايران، ديگر نه از تاك نشانى خواهد ماند و نه از تاك نشان.

Read 166 times Last modified on شنبه, 11 مرداد 1399 09:47

Media