دوشنبه, 26 آبان 1399 15:47

مجمع عمومی عادی سالیانه باشگاه ذوب آهن اصفهان با حضور سهامدار عمده و صاحبان سهام باشگاه برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی باشگاه :
مجمع عمومی عادی سالیانه باشگاه  فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان عصر روز یکشنبه  با حضور کلیه اعضا از جمله ، مهندس یزدی زاده مدیرعامل شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان و رئیس مجمع باشگاه و مهندس یزدخواستی عضو هیات مدیره شرکت و ناظر مجمع، مدیر و معاون حراست شرکت ، سلیمی معاون مالی و اقتصادی شرکت و ناظر مجمع ، بهرامی معاون منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت و رئیس هیات مدیره باشگاه ، فاضل پور مدیرراهبری شرکت ها و امور مجامع و سهام شرکت و عضو هیات مدیره باشگاه، عمرانی مدیر بازرسی شرکت ، جواد محمدی مدیرعامل باشگاه و دبیر مجمع، کربکندی عضو هیات مدیره باشگاه ، صالحی قائم مقام باشگاه ، یبلویی معاون مالی وپشتیبانی باشگاه و قدم زن و مرادی از کارشناسان امورمجامع شرکت و بازرسان باشگاه  در محل سالن اجتماعات ساختمان توحید شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان برگزار گردید. 
در این جلسه بعد از ارائه گزارش عملکرد توسط دکتر جواد محمدی مدیرعامل باشگاه و قرائت گزارش حسابرس قانونی باشگاه  صورت پذیرفته ، صورتهای مالی بررسی و عملکرد منتهی به سال ۹۹-۹۸ مورد تایید قرارگرفت.

Read 40 times