سه شنبه, 20 آبان 1399 07:29

بریانیان به سمت مسئول کمیته هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضاء استان اصفهان منصوب شد

با حکم ریاست هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضاء استان اصفهان مهندس رحیمی 
و حضور داریوش باقری دبیر هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضاء استان اصفهان
 لیلا بریانیان سرمربی ارزنده تیم  والیبال نشسته ذوب آهن اصفهان  بعنوان مسئول کمیته داوران، مربیان و برگزاری مسابقات بانوان و
مسئول امور شهرستانها
هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضاء استان اصفهان منصوب گردید
باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب اهن اصفهان انتصاب شایسته  ایشان را تبریک گفته و برای ایشان آرزوی موفقیت مینماید

روابط عمومی و اموربین الملل باشگاه فرهنگی وورزشی ذوب آهن اصفهان

Read 73 times