چهارشنبه, 07 آبان 1399 09:09

شقایق روسن به تیم فوتبال بانوان پیوست

به گزارش سایت باشگاه؛ شقایق روشن بازیکن ذوب آهن اصفهان
پس ازثبت قراردادی ۳ ساله  به تیم فوتبال بانوان بزرگسال ذوب آهن اصفهان  پیوست

Read 32 times