دوشنبه, 05 آبان 1399 19:31

جلسه هماهنگی و تعامل روابط عمومی باشگاه و کارخانه ذوب آهن

به گزارش سایت باشگاه جلسه تعامل و هم اندیشی فی مابین روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان و روابط عمومی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان پیش از ظهر امروز دوشنبه در محل ساختمان روابط عمومی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان برگزارکردید دراین جلسه که با حضور آقای مهندس امیری مدیر روابط عمومی شرکت و مسئولین واحدهای مختلف روابط عمومی کارخانه و مدیر روابط عمومی باشگاه برگزار شد طرفین پیرامون موضوعاتی چون تشکیل کارگروه مشترک روابط عمومی ، ارتباط دوسویه ، تعامل بیشتردر فعالیتها ، استفاده از ظرفیتهای موجود در کارخانه و باشگاه ، جذب بیشترپرسنل و بازنشستگان شرکت و هواداران ، برگزاری برنامه های فرهنگی مشترک و توسعه فعالیتهای رسانه ای بحث و تبادل نظرو تصمیماتی اتخاذ نمودند
Read 42 times