یکشنبه, 04 آبان 1399 16:57

دیدار دوستانه تیمهای ۱۴ و ۱۵ سال ذوب آهن اصفهان

زمین چمن توپخانه

⚪️تیم فوتبال ۱۵ سال 3⃣

⚽️علی مسجدی دقیقه ۵۷
⚽️علی عبدی دقیقه ۷۰ و ۷۳

⚪️تیم فوتبال ۱۴ سال 0⃣

Read 37 times