چهارشنبه, 26 شهریور 1399 16:08

مهندس یزدی زاده: مبنای کار ذوب آهن اخلاق است

به گزارش سایت باشگاه؛ در حاشیه جلسه "معارفه اعضای هیئت مدیره" و پس از بررسی شاخصه ها و اولویت های مختلف فنی و مدیریتی "مهندس منصور یزدی زاده" مدیرعامل محترم شرکت سهامی ذوب آهن تاکید کردند که "اخلاق" مبنای کار هیئت مدیره و باشگاه قرار گیرد ، چراکه "اخلاق" ، "صداقت" و "جوانمردی" همراه با "جنگندگی" موفقیت به همراه دارد و اینگونه هیچ کس حریف همدلی و قدرت ما نخواهد شد. . مدیرعامل شرکت سهامی در ادامه بر مسائل انضباط مالی تاکید نمود و متذکر شدند حتما بر اساس بودجه مصوب مجمع شرکت سهامی ذوب آهن عمل نموده و از ایجاد تعهد بیش از توان مالی باشگاه خودداری کنند. . ✅شایان ذکر است مهندس یزدی زاده استفاده از پتانسیل و ظرفیت موجود در خانواده بزرگ ذوب آهن را یادآور شده و بر استفاده از استعداد ورزشی فرزندان شاغلین شرکت سهامی در تیم های قهرمانی باشگاه و در راه اعتلای پرچم پرافتخار ذوب آهن تاکید نمودند. .
Read 87 times Last modified on چهارشنبه, 26 شهریور 1399 16:08