جمعه, 24 مرداد 1399 16:37

حضور سرپرست باشگاه ذوب آهن در آخرين تمرين تيم فوتبال

به گزارش سايت باشگاه؛ عصر امروز و در آخرين جلسه تمرينى تيم فوتبال ذوب آهن كه در روستاى "دامير" از توابع شهر سارى مركز استان مازندران انجام شد، احمد جمشيدى سرپرست باشگاه فرهنگى ورزشى ذوب آهن اصفهان و تنى چند از مديران ارشد باشگاه نيز حضور داشتند. 
در حاشيه اين جلسه تمرينى، كه با همت و هميارى شوراى ورزشى اين روستا در اين زمين چمن انجام گرفت، اهالى فوتبال دوست روستاى فوق با نصب بنر خوشآمد گويى و استقبال شايان توجه از تيم و بازيكنان تيم فوتبال ذوب آهن، فضاى مفرح و نشاط آورى را پديد آوردند.
در حاشيه اين استقبال شايان توجه اهالى روستاى دامير، احمد جمشيدى سرپرست باشگاه ذوب آهن در صحبت هاى كوتاهى ضمن تقدير و تشكر  از حركت جوانمردانه اهالى فوتبال دوست و فرهنگى اين روستا، ابراز اميدوارى كرد كه فوتبال همچنان كه تاكنون بوده است، به عنوان يك  پل ارتباطى بين شهرها و استانها و سفير مروت و جوانمردى، خارج از رقابت تيمها در مستطيل سبز باقى بماند و ارزش دوستى ها در كنار رقابت سالم ورزشى، بيش از پيش اهميت داشته باشد.

Read 239 times