سه شنبه, 07 مرداد 1399 19:09

برگزاری جلسه راهبردی سازمان تيمهاى پايه باشگاه با حضور سخنگو و عضو هيات مديره باشگاه ذوب آهن

به گزارش سایت رسمی باشگاه؛ در هفته جارى جلسه ای با حضور احمد جمشيدى عضو هيات مديره و سخنگوى باشگاه، آقايان يزدانى عضو كميته انضباطى، دكتر سليمى مدير آكادمى و عباس سيمكانى مدير فنى آكادمى باشگاه ذوب آهن در محل ستاد باشگاه برگزار گردید و در رابطه با سیاست های راهبردی سازمان آکادمی باشگاه ذوب آهن در فصل آینده تصمیم گیری شد.
این گزارش حاکی است، دراین جلسه آقايان حاضر در راستاى اجراى بهينه رهنمودها و تاكيد مدير عامل محترم شركت سهامى ذوب آهن جناب آقاى مهندس يزدى زاده و سياست هاى تبيين شده  هيات مديره باشگاه ذوب آهن مبنى بر بهره مندى فرزندان كارگران و كارمندان شركت سهامى ذوب آهن از امكانات و خدمات باشگاه فرهنگى ورزشى ذوب آهن و توسعه ورزش هاى پايه و در سطوح مختلف، بويژه نوجوانان و جوانان و سرمايه گذارى براى بلند مدت و آينده رشته هاى مختلف باشگاه  بحث و بررسى نموده و تصميماتى را اتخاذ كردند.
همچنين در اين جلسه مقرر شد كه در مورد  اقدامات انجام يافته يا در حال انجام در اين راستا، به طور مرتب اطلاع  رسانى هاى لازم  صورت پذيرد.
گفتنى است؛ همچنين حاضران در اين جلسه راهبردى، برخى سیاست های درون سازمانی باشگاه در این خصوص را بررسى و تبيين کردند. 
شایان ذکر است؛ در حال حاضر تعداد 21 نفر از فرزندان مستعد پرسنل شرکت سهامی ذوب آهن در تیم های پایه فوتبال باشگاه و تعدادى ديگر از فرزندان دختر و پسر ورزشكار خانواده ذوب آهن، در تيمها و رشته هاى ورزشى مختلف باشگاه حضور دارند.

Read 75 times