دوشنبه, 06 مرداد 1399 10:40

کارگاه آموزشی رویکرد های نوین در مربیگری

به گزارش سایت باشگاه، صبح امروز کارگاه آموزشی با عنوان رویکرد های نوین در مربیگری تیم های پایه باشگاه ذوب آهن با حضورآقای  "بهروز بختیاری" مدرس و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان و بمنظورارتقاء سطح کیفی و آشنایی با دانش روز درعرصه مربیگری برای مربیان تیم های 9 تا 12 سال آکادمی فوتبال ذوب آهن، برگزار گردید.

شایان ذکر است؛ دراین کارگاه آموزشی، دکتر مهدی سلیمی مدیر آکادمی، عباس سیمکانی مدیر فنی تیم های پایه و همچنین مربیان تیم های پایه زیر 14 سال باشگاه ذوب آهن حضور داشتند.

Read 253 times