جمعه, 08 فروردين 1399 15:25

مدیر عامل باشگاه ذوب آهن: باید بگویم اولین پرونده ای نیست که در آن موفق شده ایم و این موفقیت متعلق به مجموعه ذوب آهن است

مدیر عامل باشگاه ذوب آهن: باید بگویم اولین پرونده ای نیست که در آن موفق شده ایم و این موفقیت متعلق به مجموعه ذوب آهن است و بنده اعتقادی ندارم که انفرادی این موفقیت را بدست آورده ایم و کسی آن را به نام خود مصادره نکند مهمتر اینکه خارج از مجموعه ذوب آهن باشد و ادعای پیگیری و دخالت در باشگاه بزرگ ذوب آهن را داشته باشد. مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن با تایید دریافت حق آموزش رضا شکاری و مختومه شدن این پرونده اظهار کرد: پیروزی در این پرونده یک کار جمعی در مجموعه باشگاه و شرکت سهامی ذوب آهن بود و هیچ کس این پرونده را به نام خود تمام نکند. جواد محمدی اظهار کرد: با توجه به شرایطی که در آن به سر می بریم و با توجه به تحریم های ظالمانه نظام بانکی، مجموعه باشگاه با برنامه‌ریزی، خرد جمعی توانست در کلیه پرونده های بین المللی سربلند بیرون بیاید و در این شرایط حق آموزش شکاری را دریافت کند. وی به مختومه کردن پرونده های "لورن وودز" ، "ادی گابریل هرنانندز" ، "کیروش استنلی سوارز" اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با تلاشی که در باشگاه ذوب آهن صورت گرفت توانستیم در این پرونده‌ها پیروز و سربلند بیرون بیاییم و هم اکنون با دریافت حق آموزش در پرونده رضا شکاری، این پرونده نیز به نفع ذوب آهن منجر شد. مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن با قدردانی ازمدیرعامل شرکت ذوب آهن و اعضای هیأت مدیره باشگاه و پرسنل این باشگاه تاکید کرد: حتی من مدیرعامل نمی توانم این پیروزی را به نام خودم تمام کنم چرا که این، حاصل تلاش گروهی، برنامه ریزی و خرد جمعی بوده و تنها پیروزی به نام باشگاه ذوب آهن خواهد بود. جواد محمدی از ارجاع دیگر پرونده در خصوص رضا شکاری به دادگاه بین المللی حکمیت ورزش CAS خبر داد و اظهار کرد: با توجه به اینکه فیفا در خصوص فسخ غیرقانونی قرارداد رضا شکاری پرونده را مختومه کرد، باشگاه ذوب آهن این پرونده را به دادگاه حکمیت ورزش برده است و تا آخرین لحظه و تمام قوا به دنبال احقاق حقوق باشگاه خواهیم بود.
Read 221 times