چهارشنبه, 14 اسفند 1398 18:48

مدیریت جدید تیم های پایه انتخاب و منصوب شد

با حکم "جواد محمدی" مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن مدیر تیم های پایه ذوب آهن انتخاب و منصوب شد.

بر این اساس مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن، مدیریت تیم های پایه سبزپوشان را به دکتر "مهدی سلیمی" عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان سپرده است.

Read 592 times Last modified on چهارشنبه, 14 اسفند 1398 18:58